FURT VENKU !! o.s.

je nevýdělečné, dobročinné a dobrovolné sdružení, které vzniklo 3.10.2010. Jeho hlavním posláním je podporovat a budovat vztah člověka k přírodě pomocí aktivit provozovaných v úzkém sepětí s přírodou a v přírodě formou činností pravidelného charakteru se vzdělávací návazností, seminářů, tvůrčích dílen, výtvarného, hudebního, pohybového a poznávacího charakteru.

Stěžejní aktivitou projektu je odpolední lesní mateřská školka, které děti říkají "Lesní klub". Lesní mateřská školka funguje každou středu od 13 do 16 hodin za každého počasí. V průběhu celého školního roku. Cílem projektu je vychovávat a učit zejména předškolní a mladší školní děti, jejich rodiče ale i širokou veřejnost environmentální gramotnosti. Projekt umožňuje poznávání, zkoumání a pozorování volné přírody, pohyb a chování zejména v lese, podporu ekologického povědomí, sounáležitost k místu, ve kterém žijeme a také zodpovědnost za něj.

V roce 2011 jsme zahájili pravidelné konání tzv. „Tvořivých podvečerů“, ve spolupráci se sborem Českobratrské církve evangelické. Slouží k neformálnímu setkání dětí a rodičů Lesní mateřské školky ale také širší veřejnosti, která se může nenásilně seznámit s činností občanského sdružení a připojit se k jejím aktivitám, to vše v příjemném a přátelském prostředí fary. Každý návštěvník může využít tvořivé nabídky rukodělných prací a vyrobit si v průběhu večera nějakou maličkost, naučit novou výtvarnou techniku, zdokonalit se v něčem, co už umí.

 

O VZNIKU SDRUŽENÍ 10.9.2010
            V našem městě vzniklo na sklonku léta nové občanské sdružení s názvem „FURT VENKU!! o.s.“.  Občanské sdružení chce umožnit dětem, rodinám a široké veřejnosti setkávat se k rozmanitým aktivitám ve volné přírodě. Činnost zahájilo klubem, inspirovaným lesními školkami, s dětmi v přírodě, za každého počasí!

            Hlavním posláním občanského sdružení FURT VENKU!! je podporovat a budovat vztah člověka k přírodě pomocí aktivit provozovaných v úzkém sepětí s přírodou a v přírodě formou činností pravidelného charakteru se vzdělávací návazností, seminářů, tvůrčích dílen, výtvarného, pohybového a poznávacího charakteru. O.s. FURT VENKU!! chce umožnit dětem, dospělým, prarodičům, rodinám i širší veřejnosti setkávat se k těmto aktivitám ve volné přírodě, podporovat jejich ekologické povědomí, sounáležitost k přírodě, tradici, místu a okolí bydliště a také podporovat zodpovědnost za prostředí, ve kterém žijí.

            Na začátku října zahájilo FURT VENKU!! o.s. svoji praktickou činnost otevřením tzv. Lesního klubu, který je inspirován činností lesních mateřských škol v Německu i České republice. Zde mají děti možnost pravidelně jedno odpoledne v týdnu trávit čas v malebném prostředí přírody v okolí Labe u městské části Verdek. Čas strávený dětmi je naplněn nejen pozorováním přírody, ale i praktickým poznáváním konkrétních druhů rostlin, zvířat, plodů, praktickou činností, četbou, výtvarnou prací atd. To vše v úzkém sepětí s přírodou.